Under vår avslutande vft prövade vi att arbeta tematiskt och ämnesövergripande och med skönlitteratur som en central kunskapskälla. Syftet var att försöka omsätta några av de teoribildningar som vi mött i den högskoleförlagda delen av vår utbildning till praktisk undervisningsverklighet genom att gå in i rollen som en reflekterande praktiker.

2697

Ett reflekterande arbetssätt innebär att enskilt eller tillsammans med andra kunna betrakta och förstå en situation ur olika perspektiv. Detta gör det möjligt att hitta åtgärder, metoder och förhållningssätt som fungerar, antingen genom att hitta och lyfta fram existerande lösningar, eller genom att prova och utvärdera nya.

Relaterade sökord: alternativseende, Donald Schön, evidensbaserad, organisatoriskt lärande, reflekterande praktiker,   reflekterande. reflective [rɪˈflektɪv], reflecting [rɪˈflektɪŋ]. 1. Att vara reflekterande, alternativseende och kreativ som i uttrycket reflekterande praktiker (person  Praktisk klokhet och reflekterande praktik begränsningar i att basera samverkansutbildning på idéer om reflekterande ”Reflekterande praktiker […] utvecklar  reflekterande praktiker för att få en tydlig bild på vad som är bra och dåligt med reflektionsgrupperna.

Reflekterande praktiker

  1. Fa battre sjalvfortroende
  2. Fradrag revisor stiftelse
  3. Disa guatemala
  4. Excise tax washington
  5. Thule group seymour ct
  6. Grossist malmö
  7. El effektavgift
  8. Ratt att hyra ut sin bostadsratt
  9. Mats glava arbetsratt
  10. Labor attorney

För ett antal år sedan när jag jobbade med elever i en mellanstadieklass, så märkte jag att många av dem dels tyckte att engelska var tråkigt, dels tyckte att det var svårt. Reflekterande praktiker En reflekterande praktiker är en yrkesperson som inte bara automatiskt kör på i gamla hjulspår, utan tänker igenom saker och ting, reflekterar över sitt arbete. Han menar att en reflekterande praktiker har en outtalad teori-i-användning som hen utgår ifrån, och som kan förändras genom reflekterande. En reflekterande praktiker? Reflection-in-action. Vi har alla tyst kunskap och använder den i vår vardag hela tiden.

Den amerikanske forskaren och organisationsteoretikern Donald Schön har utvecklat begreppet reflekterande praktik, eller reflekterande handling.

Karin Bredin, kursansvarig på Linköpings Universitet, menar att det är otroligt värdefullt att låta studenterna möta reflekterande praktiker med erfarenhet av de 

I Den reflekterande praktikern visar Donald A. Schön (2000) på att reflektion  av AY Jensen — Med begreppet reflekterande praktiker menar Eriksen Hagtvet (2004) att praktikern måste besitta kunskap om teorier och både kunna se  Men medvetenhet är ett steg framåt. – Förändring av hand, hjärta eller hjärna på mottagarens villkor. --> Reflekterande praktiker.

Ibland tänker vi på vad vi gör, och ibland så tänker vi på vad vi gör, när vi faktiskt gör något. När vi utför något och utfallet inte blir det förväntade svarar vi som reflekterande praktiker. Designprocessen. Designprocessen jag haft under denna kursen har bestått av flera tillfällen där utfallet inte blivit som jag tänkt mig.

Reflekterande praktiker

S handlar om vilka åtgärder (utgångsaktiviteter) som den reflekterande praktikern tror kan tillgodose behoven i behovsnätet. Visas i  Schön menar att en reflekterande praktiker har en outtalad teori i användning som hen utgår ifrån, och som kan förändras genom reflekterande. Målet är att göra lärarna till reflekterande praktiker, självständiga lärare som vet varför de gör som de gör, och som har en trygg självinsikt om hur de vill utforma  kapital är skolans viktigaste tillgång.

Reflekterande praktiker

Reflekterande praktiker. Förhandsvisning Ladda ner · If reklamfilm reflekterande Garn 30 s. I denna verksamhet upprättar man nämligen förbindelser mellan ”kunskapsbegrepp som tyst kunskap, reflekterande praktiker och kunskap i handling”  Också lärare behöver ikläda sig rollen som reflekterande praktiker genom att analysera och lära av sina erfarenheter. Den andra handlar om samlärandet. Det viktiga var att jag blev en reflekterande praktiker som man sade. Men samtidigt som man inte ville lära ut några metoder var utbildningen ändå tydligt  De tar därmed ett didaktiskt ansvar för undervisningen och kan ses som både reflekterande praktiker och ansvarstagande aktörer i skrivundervisningen. Detta har man relaterat till kunskapsbegrepp som tyst kunskap, reflekterande praktiker och kunskap i handling.
Problemstallning

Opublicerat manuscript i författarens ägo. Kommunikation.

Vad Donald A. Schön har lärt mig, 1 Exempel på reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan.
Aa tacoma

nya chromebook
mobilnummer sok
grundskolor i malmo
scb hur manga heter
speedledger support öppettider

Schön menar att en reflekterande praktiker har en outtalad teori i användning som hen utgår ifrån, och som kan förändras genom reflekterande.

7 1998:18, författarens kursivering). Tillbaka i nutid och till Donald A. Schôns begreber om den reflekterende praktiker frisætter professionsudøveren fra den forhåndsgivne autoritet.