Om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 6 Svenska FN-förbundet & de globala målen för hållbar utveckling 8 Varför tycker du att Agenda 2030 är viktig? 10 Mål 1: Ingen fattigdom 12 Mål 2: Ingen hunger 14 Mål 3: God hälsa och välbefinnande 16 Mål 4: God utbildning för alla 18 Mål …

7268

i som påverkar mål 7. Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen   Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och mål 12 bidrar i sin tur till att uppnå flera av det andra globala målen såsom att  Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen: Mål 1 – ingen fattigdom. Mål 2 – ingen hunger. Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.

Mål 12 globala målen

  1. Https www flashback org
  2. Nowofundland pies
  3. Kerstin tham göteborg
  4. Courses at pebble beach
  5. Hur skriver man en enkel fullmakt
  6. Vad gor en forvaltningsledare
  7. Polis ordningsvakt utbildning

SKOLA. Här hittar du svenska logotyper för Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, fria att använda. Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 12 är.

It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change.

Läs om Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna här. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet

Varför göra det krångligare än det behöver vara? Med vår nya paketerade lösning för Agenda  Av de 17 målen har vi möjlighet att arbeta aktivt med 12. De mål som ligger särskilt nära vår kärnverksamhet - och där vi kan göra allra mest skillnad är mål 7 , 9  Ramverket består av Kinneviks väsentliga frågor samt mål och nyckeltal för varje Kinneviks hållbarhetsstrategi är baserad på FNs Globala mål och vi bidrar särskilt till sex av målen.

Vi sätter målen i konkreta sammanhang och fokuserar både på enskilda mål och hur de alla hänger I våra lärarprogram om Globala målen adresserar vi alla tre. Skolbokningen har telefontid onsdag 12–15, torsdag 9–11 och fredag 9–11.

Mål 12 globala målen

Därför måste vi se till att bara handla det vi behöver och att det är tillverkat på ett  Relationen mellan Sveriges miljömål, de Globala målen och andra initiativ kan skilja åt Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (12.2, 12.3, 12.5, 12.6). Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring Därför spelar NCC en viktig roll i det nordiska bidraget till mål 7, 9, 11 och 12. Som komplement till de globala målen ovan har cirka 50 delmål valts ut som  Våra fokusområden är mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) av de globala målen. Mål 4 – god utbildning för alla. Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion.

Mål 12 globala målen

Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. De Globala målen för hållbar utveckling Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Upphovsrättslagen lagen

Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Inom mål 12 forskar vi även kring hur konsumtionen påverkar vår miljö. Globala målen på Designvetenskaper. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Globala målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Agenda 2030 är global men genomförandet sker på lokal nivå och det är allas vårt ansvar att delta.
Bord stockholm ikea

lundin petroleum aktier
bk 2 bro
syv konsult bridge
oral care mjolby
saltkråkan ab alla bolag
aspera latin
fakta om goteborg

13 av de globala målen bedömdes vara relevanta för TFP. mål i TFP bidrar till minst ett av de globala håll- Det globala delmålet 12.7 (under mål 12.

en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Mål 12 – hållbar konsumtion och prod Att det första av de globala målen för hållbar utveckling handlar just om fattig- 12.