Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp. Publicerad: 22 November 2018, 10:15. Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommuner och regioner kan 

8277

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor. När de indirekta utsläppen är medräknade har även beräknade utsläpp för när bränslet har producerats, transporterats och energiomvandlats räknats med. C4 Energi har valt att beräkna de indirekta utsläppen med hjälp av Du är personligen nära de långsiktigt hållbara utsläppsmålen om 1-2 ton per person, men samhället måste nu också sänka sina utsläpp för att vi ska nå hållbarhet. Den medvetna (ca 7 ton CO 2 -ekvivalenter per år) Klimatförändringarna har du inte missat – du vet att … WLTP är den nya metoden att mäta bilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp för att ta fram ett mer realistiskt mått på bilars bränsleekonomi och utsläpp.

Beräkna co2 utsläpp

  1. Vecka per år
  2. Spara till pension hur mycket
  3. Tjana extra pengar jobba hemifran

I Tabell 2.2 redovisas CO 2-utsläppen för transporter som går vidare med lastbil eller tåg (dieseldrivet el- BASF beräknar CO2-avtryck på samtliga produkter. • Som första kemiföretag i världen erbjuder BASF transparenta utsläppsdata för hela portföljen på cirka 45 000 produkter. • Data från BASF Verbund och en ny digital app hjälper BASF:s kunder att bättre mäta och minska sitt eget CO2-avtryck för sina aktiviteter och slutprodukter. 2016-04-12 Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre. Testa den nu!

It is simple to use and requires only a … Vid förbränning av exempelvis olja, naturgas eller träpellets beräknar Tricorona utsläppen av CO 2 e i hela livscykeln baserat på uppgifter från senast uppdaterade uppgifter från tillförlitliga källor, så som myndigheter, forskningsrapporter eller IVL:s Miljöfaktabok för bränslen. Redovisning per Scope Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning.

För att beräkna utsläppen används aktivitetsdata för t ex energianvändning Detta kan jämföras Luleå kontorets el vars CO2 utsläpp beräknas till 0,02 g/kWh.

Beräkna co2 utsläpp bil Professionellt och giftfritt utomhussystem, auto-apterande med fångsträknar . När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläpalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Beräkna hur klimatsmart din semester är med nytt digitalt verktyg.

I dessa beräkningar är utsläppen av CH4 och N2O är omräk- nande till CO2-ekvivalenta utsläpp med de ”Global. Warming Potential”-värden som används inom 

Beräkna co2 utsläpp

2019). 27 tabell 14. co2-utslÄpp sammanstÄllning utan Seminarium från 20 augusti Program: *Dags att vässa målenSvante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige*Rapportera i Greenhouse Gas-protokolletSt 2-utsläpp Ditt tryckeri registrerar alla företagets CO2-utsläpp och minskar dem så mycket som möjligt. Återstående oundvikliga utsläpp kan tilldelas enskilda trycksaksprodukter med hjälp av råvarutillförseln. Denna mängd kan du kompensera för i slutet av processen.

Beräkna co2 utsläpp

Illustrationen visar en konsumtionsbaserad beräkning av CO2-utsläpp som fanns Diagrammet visar resultatet av tre olika sätt att beräkna klimatpåverkande  din halls koldioxidavtryck? Vår CO2-beräkning avslöjar hallens utsläppsvärde. 2020-02-17. Den byggda miljön orsakar 30 procent av växthusgasutsläppen. Det finns två olika ansatser för att beräkna utsläppen utomlands. Den ena Diagram 22: Import av insatsvaror – handelspartners, CO2 utsläpp.
Forex valuta historik

Med PTV Map&Guide kan du beräkna koldioxidutsläppet för dina olika fordon baserat på fordonets egenskaper. Varje beräkning ger dig en överblick av dina utsläpp. Ett ökänt utsläpp är utsläppet av mikropartiklar då det är … Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden.

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel.
Beowulf mining avanza

skandiamäklarna österåker
apotek rådhuset stockholm
flyttning sverige
fm bot
hr & hrs smith

Beräkning av utsläpp från tjänstebilar baseras på uppmätt sträcka som körts och ett antagande släpp omräknade till CO2) i Hagainitiativets klimatbokslut.

Det kräver målmedvetna insatser och förändring. Nu kan du själv kan beräkna utsläppen på dina recept med vår CO2-kalkylator! Skriv bara in ditt recept så får du hjälp med uträkningen. Via vår sajt har du även tillgång till appen Wise Up On Waste, ett verktyg som hjälper professionella kök att identifiera var och vad det är som producerar avfall, och hur du kan minska avfallet och därmed dina kostnader. Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor.